TH | EN
Home Home About About Project reference Project reference Customer Customer News News Gallery Gallery Reference Reference Distributor Distributor Career Career Contact Contact

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับเรา
 
 
ประวัติของบริษัท

บริษัท 3288เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เริ่มดำเนินการก่อตั้งวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547

ที่ตั้งบริษัท 3288 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1/3 ถ. กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย
Tel 02-439-4683 Fax 02-439-4685

E-mail : d3288engineering@gmail.com3288engineering@gmail.com

Web Site : http://3288engineering.com

บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเรือดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการจัดหาสินค้า จำหน่ายอุปกรณ์-อะไหล่เรือ ให้บริการซ่อมสร้าง-ต่อเติมเรือ มากกว่า 10 ปี เช่น เรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเรือลาดตระเวน เรือบรรทุกสินค้าเรือประมง เรือลำเลียงเรือลากจูงเรือใบเรือยอชท์

ทีมงานของบริษัทฯ จะประสานงานกับท่านในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่การเสนอข้อคิดเห็น การวางรูปแบบ ไปจนถึงการบริหารจัดการ และ เอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกท่านและทุกชิ้นงานโดยเฉพาะในประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ รวมไปถึงการบริการที่ดีเยี่ยมและมีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม 

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกหน่วยงาน โดย การจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมและการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯยังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกทั่วโลก ทีมงานของบริษัทฯ มีความพร้อมเสมอที่จะให้บริการแก่ท่านและมีความยินดีที่จะช่วยดำเนินการเติมแต่งฝันของท่านให้เป็นจริง

Company Profile
สำนักงาน : 1/3 ถ. กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย
Tel 02-439-4683 Fax 02-439-4685

E-mail : d3288engineering@gmail.com3288engineering@gmail.com

Web Site : http://3288engineering.com

บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดย มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้กับหน่วยงานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ พาณิชย์นาวี และราชนาวี บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้คำปรึกษา ตลอดจนการบริการหลังการขาย จากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานและการบริการด้านเทคนิคที่เป็น เลิศ จึงได้รับความไว้วางใจตลอดมา
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000.00 บาท
กรรมการผู้จัดการ : นายวัฒนพงศ์ จันทนะโสตถิ์
จำนวนพนักงาน : 20  ท่าน

 

 
เป้าหมายของบริษัท
พันธกิจ
T = Professional and Continuous Development Teamwork  :ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน และ การพัฒนาที่ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

A = Allocate Quality Products and Services for Maximum Satisfaction 

:จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาาพ ที่ สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด  

M = Efficiency Innovation and Modern Technology Management  :ระบบ การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง เราได้นำความคิดเห็นของลูกค้ามาพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจ และต่อยอดความสัมพันธ์ให้พัฒนาขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการ ด้วยการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเรียนรู้วิธีการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารอย่างไม่หยุดยั้งในการแสวงหาความสมบูรณ์แบบของ การสร้างทีมงานที่มีศักยภาพ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสุข เราเชื่อว่าพนักงานของบริษัทมีความสามารถในการดำเนินงานและให้บริการด้วย ความเป็นเลิศ และมีความมุ่งมั่นด้วยความรู้สึกที่ตนเองเป็นทีมที่มีคุณภาพ

บริษัทฯ ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ และเรายังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

 

บริษัทฯ พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามนโยบายของบริษัทที่ว่า " มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในการจัดหาสินค้า และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด" 


นโยบายควบคุมคุณภาพ
ทีม งานมีความใส่ใจในคุณภาพการให้บริการอย่างดีเยี่ยม สม่ำเสมอ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการจัดหาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ลูกค้าสูงสุด ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการจะต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการทำ งานอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ผู้บริหารยังมีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีทักษะในการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยม

เป้าหมายบริษัท

1. การส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ปณิธาณของเราคือ "ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคือเป้าหมายของเรา" ด้วยความมุ่งมั่นในปณิธาณนั้นเราได้มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในการจัดหา สินค้าและบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับสินค้ามีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของบริษัทฯ ควบคู่ไปด้วยกัน

2. การดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีเป้าหมายเดียวกันกับบริษัทฯ คือมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ ความรู้ในผลิตภัณฑ์ ทักษะประสบการณ์การทำงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ซื่อสัตย์ ราคายุติธรรม เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในความสำเร็จที่จะได้รับงานเพิ่ม หรืออย่างน้อยที่สุดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับความสนใจใน โอกาสต่อไป

3. การบริหารยอดขาย และต้นทุนสินค้าให้มีประสิทธิภาพประหยัดที่สุดสำหรับลูกค้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าตระหนักว่าบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมกับ ลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจทางธุรกิจและนำมาซึ่งความสำเร็จ

 

 

 
©2015 3288ENGINEERING CO.,LTD All Rights Reserved.