TH | EN
Home Home About About Project reference Project reference Customer Customer News News Gallery Gallery Reference Reference Distributor Distributor Career Career Contact Contact

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครงาน
 
 
รายละเอียดการรับสมัคร

1. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 1 อัตรา
คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย / หญิง
 • อายุ : 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน : 3 ปีขึ้นไป
 • The rolex replica cheapfake audemars piguet with best quality are worth having.
JOB DESCRIPTION
 • ดูแล วางแผน การทำงานของฝ่ายจัดซื้อ
 • ติดตาม ดูแล การทำงานของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • ตรวจสอบงาน การสรุปงาน คำสั่งซื้อ (PO) ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดซื้อ และนำเสนอต่อผู้บริหาร

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย
 • อายุ : 25ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี(หากจบจากสาขาวิศวอุตสาหการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสบการณ์ในสายงาน : -
JOB DESCRIPTION
 • จัดหาราคาและจัดซื้อสินค้าให้ตรงสเปค ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า
 • รับสินค้า/ ตรวจเช็คสินค้า ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนเซ็นรับสินค้า หรือก่อนจ่ายเงิน
 • ทำใบส่งของ พร้อมประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง

3. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 28ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน : -
 • มีความละเอียด รอบคอบ รักในงานเอกสาร
 • repliche orologi di lusso
JOB DESCRIPTION
 • จัดทำ และจัดการดูแลงานเอกสารต่างๆ ของบริษัท
 • ติดต่อ ประสานงาน กับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
 • สนับสนุนงานต่างๆ ของฝ่ายจัดซื้อ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำใบเสนอราคา / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
 • จัดเก็บข้อมูล ซื้อ - ขาย อย่างเป็นระบบ และเรียบร้อย
 • ทำบัญชีภาษีซื้อ - ขาย / สำคัญรับ / สำคัญจ่าย
 • ดูแล จัดการ อุปกรณ์สำนักงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ 1 อัตรา
คุณสมบัติ 
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน : -
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดี-ดีมาก
 • มีความรู้ด้านการนำเข้า ส่งออก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
JOB DESCRIPTION
 • ตอบอีเมลลูกค้า / Suppliers ต่างประเทศ
 • สนทนาโต้ตอบกับลูกค้า / Suppliers ต่างประเทศ
 • ดูแลต้อนรับลูกค้า / Suppliers ต่างประเทศ
  

 
©2015 3288ENGINEERING CO.,LTD All Rights Reserved.